Foreningen

Foreningen er stiftet den 29. maj 1979 med det formål at udbrede kendskabet til - og vække interesse for - lokal­historiske emner. I tid fra fortid til nutid, og i rum for hele det område, der indtil 2007 var kendt som Søndersø Kommune.

Foreningen står årligt bag afholdelse af udflugter og foredrag, ligesom foreningen udsender sit eget årsskrift og medvirker ved forskellige bogudgivelser. Foreningens vigtigste opgave er dog driften af Søndersø & Omegns lokalhistoriske arkiv.

Foreningen har omkring 320 medlemmer, der betaler et kontingent på 110 kr. årligt.

Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.

Foreningens vedtægter kan ses her.

Arkivets vedtægter kan ses her.

  IMG 0058

Fra Lokalhistorisk Forenings generalforsamling i 2013. Mellem generalforsamlingen og aftenens foredrag er der traditionen tro en historisk billedquiz, som det er rigtig eftertragtet at vinde. Foreningens formand, Per Lunde Hansen, skridter fronten af i baggrunden for at kontrollere, at alt går rigtigt til!

Bestyrelse

 • Formand
  Brandslundvej 5
  5471 Søndersø
  Tlf.: 5073 8822
  per_vib@post12.tele.dk
 • Bredgade 94
  5481 Skamby
 • Kasserer
  Holmevej 6
  5471 Søndersø
 • Ørritslevvej 41
  5471 Søndersø
 • Elvedgårdsvej 43
  5474 Veflinge
 • Næstformand
  Sømarksvej 132
  5471 Søndersø
 • Arkivleder
  Solskinsvej 53
  5250 Odense SV